Kiss Bernadett
ügyvezető igazgató, sr. HR tanácsadó, Tata/ managing director, sr. HR consultant, Tata
kiss.bernadett@hire-one.hu
+36309430259
hireone
Nagy Gábor
ügyvezető igazgató, sr. HR tanácsadó, Tata/ managing director, sr. HR consultant, Tata
+36304360610
nagy.gabce
Wéber Kinga
sr. HR tanácsadó, Tata/ sr. HR consultant, Tata
+36307915969
hireone.weber
Falucskai Ágnes
sr. HR tanácsadó, Budapest/ sr. HR consultant, Budapest
falucskai.agnes@hire-one.hu
+36308375258
agneshire1
Doros Anna
sr. HR tanácsadó, Budapest/ sr. HR consultant, Budapest
+36302945850
doros.anna
Kobli Ágnes
HR Tanácsadó, Tata/ HR consultant, Tata
+36303067410
kobli.agnes
Jakubecz Ninetta
HR Tanácsadó, Tata/ HR consultant, Tata
jakubecz.ninetta@hire-one.hu
+36302958396
live:jakubecz.ninetta
Farkas Fanni
HR tanácsadó, Tata/ HR consultant, Tata
farkas.fanni@hire-one.hu
+36303067413
live:.cid.f16eb67d73c58ee9
Kurucsai Ágnes
HR Tanácsadó, Tata/ HR consultant, Tata
kurucsai.agnes@hire-one.hu
+36305565114
Dajcs Regina
HR tanácsadó, Tata/ HR consultant, Tata
dajcs.regina@hire-one.hu
+36304102954
Kaiser Ildikó
HR asszisztens, Tata/ HR assistant, Tata
kaiser.ildiko@hire-one.hu
+36301532392
kaiser.ildiko
Slézia Judit, Hire-One Kft.
HR asszisztens, Budapest/ HR assistant, Budapest
+36306153578
judit.slezia
Komáromi Krisztina
HR asszisztens, Tata/ HR assistant, Tata
+36306657574
Szokodi Noémi
HR tanácsadó Budapest/ HR consultant, Budapest
+36304722689
Kiss Gabriella Mariann
HR asszisztens Tata/ HR assistant, Tata
+36307254930
Kele Dóra
HR asszisztens Tata/ HR assistant, Tata
kele.dora@hire-one.hu
+36305565849
Contact
Our office in Tata
2890 Tata, Kalapács utca 2.
00 36 34 480 380
Our Budapest office
1239 Budapest,
Grassalkovich út 255.
00 36 1 231 03 67
Follow us!
Facebook  

nemzetközi interjú tippek

 

Az egyre hangsúlyosabbá váló globalizációnak köszönhetően újabb és újabb nemzetek zászlóshajói
tűnnek fel Magyarország határain belül. Nagyon fontos, hogy az interjúk előtt tájékozódj, hogy az adott
vállalat mely kulturális családhoz tartozik. Teljesen eltérő viselkedési normák uralkodnak egy ázsiai kultúrában,
mint egy nyugatiban. Azonban még Európa határain belül is vannak eltérések. Itt azonban nem nyugat-kelet,
hanem sokkal inkább észak-déli irány a meghatározó.
 

 


Amerikai interjú

A kultúrára jellemző:

 • a fair-play elve jellemző rájuk;
 • tárgyalások során célratörők és magabiztosak;
 • cél és teljesítményorientáltság a meghatározó;
 • bár magas fokú szervezettség jellemzi őket, mégis a szabadságszeretet
  és az önbizalom, ami legjobban kifejezi őket;
 • mivel az élettempó nagyon gyors, így fontos a pontosság és a haté-
  konyság;
 • közvetlenek, gyorsan közelednek, egyből barátnak nevezik új
  ismerősüket, ami megtévesztő lehet az idegenek számára;
 • a csapatmunkát nagyon fontosnak tartják;
 • rendkívül ambiciózusak, sok energiát fektetnek munkájukba;
 • versenyszellem és a siker utáni vágy áthatja a mindennapjaikat;
 • a másik fél érzelmeit nem veszik figyelembe.

Bemutatkozás – az interjú bevezetése:

 • a hangsúly a saját státuszon van, a saját eredményeket emelik ki be-
  mutatkozásnál;
 • a kézfogás határozott, erőteljes, gyakran kissé előredőlnek hozzá, és
  szemkontaktus kíséri.
 • a szemkontaktusra jellemző: a „szemtől szembe” magatartás (face to
  face);
 • az öltözet legyen konzervatív és diszkrét, férfiaknál öltöny, hölgyeknél
  kosztüm v. elegáns ruha.

Tárgyalás /  interjú közben:

 • őszinték és nyíltak;
 • célorientáltak – az egyes szám 1. személy és többes szám 1. személyben
  gondolkodnak;
 • nagyra értékelik az individualitást, de a csapat-munkát is;
 • inkább többet mondanak, szépítik a múltat;
 • a gyakorlatot többre értékelik a papírnál, végzettségnél;
 • először kimondják, hogy mit akarnak, azután indokolnak


Angol interjú

Angolszász kultúrára jellemző:

 • színes, etnikai és kulturális légkör, változatos lakosság, kis hatalmi
  távolságú, individualista kultúra;
 • udvariasak, jó modorúak, jellemző az idősek tisztelete;
 • tabu témák: királyi családra vonatkozó negatívumok, származás,
  magánélet;
 • sajátos humoruk van (önirónia);
 • az üzleti ajándékozás nem jellemző (megvesztegetésnek tűnhet);
 • a magán-és az üzleti szféra szigorúan elkülönül.

Bemutatkozás – az interjú bevezetése:

 • távolságtartók, tartózkodnak a testi érintéstől, érzelemmentesek, non-
  verbális kommunikációjuk visszafogott;
 • nem illik keresztnéven szólítani őket, a kézcsók nem szokás náluk;
 • adnak a formalitásokra (ültetési rend), öltözködésük konzervatív.

Tárgyalás /  interjú közben:

 • az adott szónak hitele van, a szóbeli megállapodás is érvényes;
 • üzleti tárgyalásokon fontos a racionalitás, a szemléltetés;
  teljes hatáskörrel tárgyalnak, döntéseikért vállalják a felelősséget;
 • tárgyalási stílusukra a rövid, tömör, célratörő érvelés jellemző.
  „Az idő pénz”;
 • a partner érvelésére gyorsan és nyíltan visszajeleznek;
 • konfliktus-kerülők, konszenzusra törekednek, a rámenős üzleti part-
  nert nem kedvelik


Dán interjú

Dán kultúrára jellemző:

 • Dániában egyenlőségen alapuló társadalom van;
 • a dánok nagy hangsúlyt fektetnek a fenntarthatóságra, innovatív javas-
  latokra;
 • a dánok többsége szerény, egyéni igényeiket, kevésbé veszik figye-
  lembe, jobban aggódnak a csoport igényeiért;
 • a dán nőket tisztelik a munkahelyükön, ugyanannyit keresnek, mint a
  férfiak és vezető beosztásra is esélyesek;
 • a dolgozó anyáknál engedélyezett a rugalmas munkaidő;
 • a dánoknál meghatározott protokoll van, a szigorú szabályok betar-
  tását előírják, ha valaki nem követi a szabályokat – legyen az írott, írat-
  lan – figyelmeztetik őket a szabályok betartására.

Bemutatkozás – a tárgyalás bevezetése:

 • érkezzen időben a megbeszélésre, ha valamilyen okból kifolyólag
  elakadna valahol és nem ér oda az interjúra, azonnal kell jelezni feléjük
  telefonon, ha több, mint 5 perc lesz a késés;
 • szeretik a pontosságot;
 • érkezéskor és távozáskor mindenkivel fogjon kezet, mindenkivel szem-
  kontaktust tartva;
 • a dánoknál a hölgyekkel kell először kezet fogni;
 • a kézfogás legyen határozott és rövid;
 • a dánok bemutatkozásnál a keresztnevet hangsúlyozzák, nem fektet-
  nek nagy hangsúlyt a státuszokra (pld. Ms/Mrs Kontakt Olga/Rudolf);
 • az öltözet legyen egyszerű.

Tárgyalás /  interjú közben:

 • a dánoknál fontos a jó kommunikációs készség;
 • fontos, hogy a beszélgetés alatt folyamatos szemkontaktus legyen;
 • a dánok közvetlen beszélgetést folytatnak;
 • mindenkitől elvárják az udvarias viselkedést;
 • a tárgyalások időpontját mindig írásban is meg kell erősíteni;
 • menetrendi üléseket, tárgyalásokat megbeszéléseket nem érdemes
  június közepétől augusztus közepéig tartani, mert a dánok ekkor töltik
  nyári szabadságukat


Finn interjú

Finn kultúrára jellemző:

 • a finn kultúrára jellemző az egyszerű társadalmi rétegződés;
 • higgadt hangnemben beszélnek, nem hívják fel magukra a figyelmet;
 • nagyon szerények és inkább alul értékelik magukat;
 • a finnek közkedvelt tulajdonsága, hogy fontos üzleti találkozót követően
  szaunában folytatják az üzleti megbeszélést kötetlen formában;
 • az üzleti életben nagyobb hangsúlyt fektetnek a határozott és tisztán
  üzleti dolgokra;
 • a finnek nem ragaszkodnak a személyes kapcsolattartáshoz, kényelmesnek
  találják az e-mail-es megoldást;
 • hosszú távú kapcsolatokra építenek, gyakran a kapcsolatok építése az
  irodán kívül, étteremben vagy szaunában történnek;
 • a humor bármely formája elfogadott számukra, az üzleti életben is.

Bemutatkozás – a tárgyalás bevezetése:

 • az üdvözlés formális, határozott kézfogás, közvetlen szemkontaktus és
  egy mosoly;
 • általános gyakorlat a finneknél, hogy kézfogás alatt többször megismétlik
  a családi és a keresztnevet;
 • a megjelenés legyen konzervatív és elegáns, férfiak viseljenek sötét
  színű konzervatívabb öltönyt, a hölgyek viseljenek konzervatívabb kosztümöt,
  nadrág kosztümöt vagy ruhát.

Tárgyalás /  interjú közben:

 • kínosan pontosak;
 • öltözködésük lazább, kevésbé adnak a formalitásokra;
 • a finnekre jellemző a nyílt és egyértelmű beszéd;
 • nyugodtak, halkan és lassan beszélnek, sajátos humoruk van, amely
  gúnyolódásnak is hathat;
 • a szakmai különbséget nem tekintik személyes támadásnak;
 • a döntési mechanizmus lassú, a finneknél inkább monológok vannak;
 • az „adott szó” kötelez, a papírmunkát a minimálisra csökkentik;
 • nagyon jó alkudozók, de nem olyan rámenősek, mint az amerikaiak;
 • a tárgyalásokon eléggé konokok


Francia interjú

Francia kultúrára jellemző:

 • büszkék a kultúrájukra, nyelvükre, szeretik, ha mi is beszéljük a
  nyelvüket (etnocentrizmus);
 • sokat adnak a protokollra, jó modorra, külső megjelenésre;
 • hierarchikusak, fontosak a rangok, a státuszok;
 • hivatalos kapcsolatokban a magázás az elfogadott;
 • a felkészült nőket egyenrangú partnernek tekintik;
 • központi szerepük van az étkezéseknek, nem ritka a fehér asztal
  melletti tárgyalás;
 • általában hangosabban beszélnek, mint mi.

Bemutatkozás – az interjú bevezetése:

 • a kézfogás könnyed, röpke;
 • megvárják, amíg a rangban előrébb álló nyújtja a kezét;
 • kezet fognak búcsúzáskor is;
 • várja meg míg mondják, hova üljön;
 • sokat adnak a protokollra, jó modorra, külső megjelenésre;
 • hierarchikusak, fontosak a rangok, a státuszok;
 • hivatalos kapcsolatokban a magázás az elfogadott;
 • a felkészült nőket egyenrangú partnernek tekintik.

Tárgyalás /  interjú közben:

 • nem versenyszemléletűek, a minőségi életvitelt az üzlet elé helyezik;
 • kapcsolat-orientáltak, ezért a tárgyalásokon a légkörteremtés fontos;
 • a tárgyalásokra felkészülten érkeznek (ezt másoktól is elvárják), de a
  problémákat elméleti oldalról közelítik meg, ezért esetenként körülményesek;
 • a tárgyalások időigényesek, apró részletek felett is hosszan vitáznak,
  hatáskörüket nem lépik túl;
 • kevés vezető hajlandó gyorsan dönteni;
 • határozott fellépésűek, nem riadnak vissza a konfliktusoktól sem;
 • nem annyira megbízhatóak, ezért a megállapodást írásban is erősítsük meg;
 • a tárgyalásokról készült dokumentumok francia nyelvűek (akkor is, ha
  angolul tárgyaltak);
 • fontos a non-verbális kommunikáció: gyakori kézfogások, szemkontaktus,
  gesztusok


Indiai interjú

Indiai kultúrára jellemző:

 • fontos számukra a rang – üzleti tárgyaláson érdemes sikereket és
  kapcsolati tőkét megemlíteni, ezáltal jobban elismerik partnerüket;
 • ha Ön mutat be egy indiait valakinek, akkor a rangját mindenképpen
  tegye hozzá (pl. doktor, professzor, stb.);
 • a legtöbb cég családi vállalkozás, így érdemes a családtagokra
  is figyelni;
 • sokszor egymás szavába vágva beszélnek, ilyenkor érdemes – akár
  más szavába vágva is – csatlakozni a beszélgetéshez;
 • a vita hevében akár a hangjukat is felemelhetik;
 • elég gyorsan beszélnek, ha nem értjük a beszédüket, akkor kérjük
  meg őket, hogy beszéljenek lassabban;
 • a kultúrára jellemző, hogy nem szeretnek konfrontálódni;
 • ha mégis szükség van konfrontációra, akkor korban vagy pozícióban
  előrébb járó vezető ad visszajelzést;
 • a dicséret sem jellemző rájuk;
 • az „igen” sokszor azt jelenti, hogy „talán”;
 • a „nem”-et önmagában nem mondják ki, ennél udvariasabban
  szeretnek fogalmazni – pl. alternatívát javasolnak vagy hallgatnak inkább;
 • nagyon figyelnek a részletekre, a tárgyalásra csak felkészülten
  érdemes menni.

Bemutatkozás – az interjú bevezetése:

 • náluk a várakoztatás jellemző - first business és utána jön az interjú
  (a jelölt akár 2 órát is várakozhat - erre készülni kell!);
 • öltözködésre nem adnak annyira;

Tárgyalás /  interjú közben:

 • az indiaiakra jellemző, hogy tárgyalás közben, a mi kultúránk számára
  gusztustalan dolgot csinálnak (böfögés, orrtúrás, nem fúj orrot stb.);
 • kultúrájukra jellemző, hogy interjú közben esznek (pisztácia, mogyoró, szőlő),
  fontos, hogy ne jöjjön zavarba, ha megkínálják, akkor fogadja el még akkor is,
  ha félig elfogyott pl. a szőlő/mogyoró;
 • tisztelik egymást, de ettől függetlenül egymás szavába vágnak – ha van velük
  magyar vezető, akkor diszponáltabbak;
 • nagyon okosak, mindenben képben vannak, a szakmai dolgokra nagyon
  rámennek a tárgyalás közben;
 • szeretik tesztelni, azt, hogy valaki mennyire üzleti gondolkodású;
 • nagyon türelmesek – a türelem az alapja mindennek;
 • ha valakit hazugságon kapnak, ott vége mindennek;
 • nem ismerik a középutat - valaki vagy jó és okos, vagy semmire sem való
  – ők csak a jót kérik;
 • ami a legjobban zavarja őket bennünk: a pesszimizmusunk, szerintük
  mindenre van megoldás, ők az optimistákat keresik;
 • szabad kezet adnak, de olyan munkát kérnek, ami tökéletes
  – decentralizált szervezet


Japán interjú

Japán kultúrára jellemző:

 • mély tisztelet övezi az öregkort;
 • meghatározó a harmónia és a közösség;
 • elvárják a kritikát, de nehezen viselik;
 • bár a japán nyelvtudás előnyt jelent, tárgyalást ne folytassunk le japánul;
 • a japánok számára nagyon fontos az udvariasság és az etikett;
 • a japánokat irritálja az orrfújás;
 • ne próbálkozzunk vicc meséléssel, mert nem értik meg;
 • az igényesség hangsúlyos Japánban;
 • az étkezési alkalmak ceremoniális jelleggel uralkodnak.

Bemutatkozás – az interjú bevezetése:

 • min. 10 perccel előbb érkezzen az interjúra/megbeszélésre és a mobilját
  mindenképpen kapcsolja ki;
 • a kézfogás elfogadott: kézfogásuk gyenge és nem, vagy alig néznek a
  partner szemébe, ugyanis a hosszú szemkontaktus náluk gorombaságot jelent;
 • egy kis fejbiccentés is elfogadott a kézfogás után – ez a tiszteletet
  jelenti számukra;
 • mindig adjon át Ön is névjegykártyát (cégeset) és amikor megkapja az
  övékét „hímes tojásként” bánjon vele: ne tegye el, ne írjon rá és tanulmányozza át;
 • a csevegési szakasz, mely a másik fél megismerését szolgálja,
  hosszadalmas;
 • nem szeretik a közvetlen szemkontaktust, de a visszajelzésnek
  nagyon fontos szerepe van.

Tárgyalás /  interjú közben:

 • ritkán mondanak nemet;
 • miközben beszélnek Önhöz, bólogasson: ez jelzi, hogy érti, amit
  mondanak és követi a beszélgetést;
 • ne csak „igen”-nel/”nem”-mel válaszoljon a kérdésre, hanem
  összetetten feleljen;
 • arcmimikájuk nem európai – pl. a mosoly nem örömöt, hanem
  kételyt vagy egyet-nem-értést jelent, ha ráncolják a homlokukat
  gondolkodnak és talán pont egyetértenek;
 • beleegyezést ne várjunk a tárgyalás végéig, ezért lassúnak tűnik
  a tárgyalás;
 • tárgyaló partnerét ne a nevén, hanem titulusán szólítsa meg
  (pl. ügyvezető igazgató úr, mérnökség vezető úr, doktor úr stb.)
 • rendkívül fontos számukra a lojalitás (ők általában egész életükben
  egy cégnél dolgoznak) – emiatt előnyben vannak azok a pályázók,
  akik több évet egy helyen dolgoztak és nem ugráltak;
 • korábbi munkáltatóját sohase szidja;
 • amire rámennek az interjún: szorgalom – inkább választanak egy
  olyan jelöltet, aki szorgalmas és beleillik a csapatukba, mint egy
  olyat, akinek csak az az előnye, hogy a legprofibb a maga területén;
 • tehát a tudással szemben a szorgalmat preferálják;
 • alaposan készüljön fel a cég történelméből és piaci helyzetéről;
 • előfordulhat, hogy sikereire és kudarcaira konkrétan is rákérdeznek;
 • folyamatosan pontosítják, magyarázzák, hogy mit is akarnak, de
  konkrétan csak a tárgyalás végére derülnek ki a célok;
 • fizetés és anyagiak iránt sohase érdeklődjön – a pénz tabu téma náluk;
 • az interjú végén mindenkivel rázzon kezet és köszönje meg a lehetőséget


Koreai interjú

Koreai kultúrára jellemző:

 • minden a kapcsolatokon múlik – azt fogadják be igazán, aki rendelkezik
  már koreai kapcsolatokkal, a vállalatok nagy része is családi vállalkozás;
 • számukra nem minden a profit – inkább 10-15 %-kal többet fizetnek egy
  beszállítónak, akit már ismernek;
 • okos, erőszakosabb tárgyalópartnerek;
 • tisztelettudóak, egymásnak is úgy köszönnek, hogy fejüket előre
  biccentik, igaz a kézfogás is elfogadott már náluk;
 • nagyfokú bizalmat kell kialakítani velük, ahhoz, hogy megnyíljanak
  – aki egyszer valakit megsért, megbánt nyilvánosan, azzal már üzletet
  nem fognak kötni;
 • hierarchiában dolgoznak: a kort és a rangot tiszteletben tartják – pl. ha
  egy idősebb embert is van a csoportban, akkor ő megy be először a
  terembe, ő kezd el enni, stb.;
 • a rangban alacsonyabban lévőnek kell meghajolnia a nála felettébb állónak;
 • várja meg, amit Önt bemutatják;
 • legyen Önnél kétnyelvű névjegykártya (koreai, angol) – mindig két kézzel
  nyújtsa át azt, mert ez tiszteletet jelent;
 • formális megszólítást használjon (pl., Mr. Park, Dr. Kim);
 • a kitartást és állhatatosságot nagyra értékelik, de mindig úgy tárgyaljon,
  hogy az ő érdekeit is mindig tartsa szem előtt.

Bemutatkozás – az interjú bevezetése:

 • nagyon figyeljen arra oda, hogy mit vesz fel – a lehető legkonzervatívabb
  ruháját vegye fel interjúra (pl. férfiaknál – sötét öltöny, világos/fehér ing,
  diszkrét nyakkendő; nőknél – ne viseljen élénk színeket, ujjatlan inget,
  inkább sötét szoknyát és fehér inget);
 • legyen nagyon pontos, de inkább előbb érkezzen, mint utóbb;
 • ne nyújtsa a kezét kézfogásra – az érintés az ő kultúrájukban csak
  akkor elfogadott, ha már nagyon közeli ismerősök egymással.

Tárgyalás /  interjú közben:

 • legyen szerény, amikor a tapasztalatáról és képességeiről beszél,
 • ne dicsekedjen;
 • ugyanakkor legyen magabiztos.


Német interjú

Német kultúrára jellemző:

 • a németek bizonytalanság-kerülők;
 • a szabályozottságot, a rendet, kiszámíthatóságot, a világátlagot
  bőven meghaladó mértékben, erőteljesen igénylik;
 • szeretik a stabilitást, a változásokat kevésbé;
 • fogékonyak a hosszú távú célokra;
 • a németek inkább a valós eredmények elérésére fókuszálnak;
 • a németek erősek az érdekérvényesítésben és a versengésben,
  de az erősebbet, a győztest elismerik;
 • pl. a német menedzserek hagyományosan óvatosak és tartózkodóak
  az új ötletekkel szemben, vonakodóak a változtatásokkal szemben is,
  lassan, lépésenkénti átmenetekkel hajlandóak csak szervezeti
  átalakítás elvégzésére;
 • a részletes tervezés hatalmas értékkel bír a német kultúrában és fő
  jellemzője a német üzleti együttműködésnek is;
 • a tervezést igen magas-fokú precizitás jellemzi;
 • a német kultúra kevésbé befogadó a meghökkentő,
  csillogó-villogó megoldásokra.

Bemutatkozás – az interjú bevezetése

 • kézfogás: erőteljesen ám röviden ráznak kezet, találkozáskor
  csakúgy, mint búcsúzáskor;
 • fontos a közvetlen szemkontaktus;
 • a tárgyalás nyelvezete - főként, ha az éppen a német - legyen
  lényegre törő, a lehető legegyszerűbb;
 • pontos, precíz, a tárgyalásokra alaposan felkészül, a légkörteremtés
  rövid (tabu témák);
 • névjegyhasználat szükséges, rangok, tudományos címek, felsőfokú
  végzettségek szerepeljenek rajta;
 • hivatalos névjegyen ne szerepeljenek privát adatok;
 • a németek elsősorban a feladatra koncentrálnak;
 • a pontosság lényeges, már két-három perc késés is sértő lehet, főként
  akkor, ha magasabb rangú üzletember vendégei vagyunk;
 • a nőket elfogadják az üzleti életben (a nadrág-kosztüm ajánlott viselet);
 • az üzleti tárgyalások résztvevőinek sokkal konzervatívabban kell öltözködniük.

Tárgyalás /  interjú közben:

 • viselkedésben nem szeretik a meghökkentő dolgokat, s nem kedvelik,
  ha bókolnak nekik;
 • a németek a tárgyalásokon célratörők, elvárják, hogy partnereik az állításaikat
  adatokkal, tényekkel támasszák alá;
 • szeretik tudni, hogy partnereik hol helyezkednek el az adott cég hierarchiájában;
 • ne várjunk spontán döntéseket és ne sürgessük a tárgyalópartnert, hosszabb
  távon megtérülő eredményességben gondolkodik, biztosra szeretne menni, nem
  szeret kockázatot vállalni és számára a "kihívás" szó közel sem olyan vonzó;
 • célszerűbb elkerülni a hirtelen, váratlan fordulatokat a megbeszélés folyamán;
 • megbízható, a szóbeli ígéret is kötelező érvényű, de szeretnek mindent írásba
  foglalni (szerződést kötnek);
 • minden kitérőt, túlzott részletezést gyanúsan fogadnak, őszintétlennek,
  mellébeszélésnek éreznek;
 • általában a túl diplomatikus megfogalmazás zavarja és irritálja a célratörő,
  eredményorientált feleket


Olasz interjú

Olasz kultúrára jellemző:

 • az olasz kultúrában az öltözködésen kívül meghatározó a társadalmi státusz,
  az iskolai végzettség és a családi háttér;
 • az olaszok nagyon bőbeszédűek;
 • az északi és déli területek között gazdagságban, mentalitásban jelentős
  eltérések vannak;
 • családszeretőek, vallásosak, hiúak, közvetlenek, szívélyesek, kedélyesek,
  udvariasak, rendkívül figyelmes vendéglátók, nem pontosak;
 • erős érzelmi túlfűtöttség, szenvedélyesség jellemzi őket.

Bemutatkozás – az interjú bevezetése:

 • az olaszok a tárgyalásokon sokkal lezserebbek, ez nem feltétlen jelenti
  azt, hogy komolytalanok;
 • az olaszok elvárják, hogy az üzleti kártya elegáns legyen;
 • a férfiak sötét színű, konzervatívabb üzleti öltönyt, a hölgyek kosztümöt
  vagy elegáns ruhát viseljenek;
 • az elegáns tartozékok fontosak a férfiaknál és nőknél egyaránt;
 • a mosoly, a gesztikuláció fontos kelléke a kommunikációnak;
 • fontosak a rangok, címek, megszólításnál valamennyit soroljuk fel
  (keresztnéven ne szólítsuk őket).

Tárgyalás /  interjú közben:

 • fontos a légkörteremtés, a jó kapcsolat;
 • általában formaságok nélkül, a lényegre törve, tárgyalnak;
 • elvárják a szakmai felkészültséget, ha szakmai jártasságunkról meggyőződtek,
  akkor együtt-működők (pl. igényes prezentáció), még női üzleti partner esetén is;
 • szeretnek vitatkozni, a tárgyalások központi része az alku (valamennyi feltételre
  vonatkozóan). A „ködösítés” gyakori módszerük;
 • nem megbízhatóak, az írásos szerződés mellé további garanciák szükségesek.
  Jogász jelenléte fontos lehet


Portugál interjú

Portugál kultúrára jellemző:

 • nagy a hatalmi távolság (rangok szerepe, magázódás);
 • a portugálok kollektivisták;
 • kultúrájuk inkább „nőies” kultúra; 
 • erős bizonytalanságkerülők a másságot nehezen fogadják el;
 • kontextus-gazdag, érzelmileg telített, partikuláris, diffúz kultúra;
 • erőteljesebb non-verbális kommunikáció, hangosabb beszéd a jellemző;
 • színpadiasak, mindennek megadják a módját.  
 • Az alábbi oldalon további információkat talál a Portugál kultúráról.

Tárgyalásukra jellemző:

 • erősen vallásosak, szorosak a családi kötelékek;
 • szentimentálisak, gesztusaik, hangerejük visszafogottabb,
  mint a spanyoloké;
 • üzleti szolgáltató rendszerük, tárgyalási kultúrájuk sem olyan fejlett;
 • a légkörteremtés fontos, fontosak a rangok, de a pontosság nem erényük;
 • gyakoriak a kikapcsolódást szolgáló üzleti meghívások (esti
  meghívások, zenés, táncos étterembe).


Skót interjú

Skót kultúrára jellemző:

 • nem szeretik, ha azonosítják őket az angolokkal;
 • rendkívül büszkék a nemzetükre és az intézményeikre;
 • híresek a fukarságukról, amit ők maguk is vicc tárgyává tesznek;
 • büszkék a felmenőikre és számon tartják őket;
 • társaságot kedvelő emberek (ld. rendszeresen járnak pub-ba);
 • nagyon fontos számukra az oktatás – gyermekeit már 5 éves
  körben iskolába íratják be.

Bemutatkozás – az interjú bevezetése:

 • üzleti szolgáltató rendszerük, tárgyalási kultúrájuk sem olyan fejlett;
 • bár nagyon barátságosak és közlékenyek, ez ne tévesszen meg bennünket,
  a két lépés távolságot tartsuk meg: pl. ne üljünk túl közel hozzájuk;
 • a kézfogás legyen könnyed és rövid;
 • ne beszéljen hangosan velük, ill. ne vágjon a szavukba;
 • legyen udvarias velük;
 • amíg nem engedélyezett, ne szólítsa őket a keresztnevükön
  (maradjon a Mr., Mrs., Ms., Sir megszólításoknál).

Tárgyalás /  interjú közben:

 • két dolgot sohase csináljon: ne hívja őket Scotch-nak (Scots v. Scotsmen
  a helyes megszólítás – a Scotch egy italmárka) + ne hívja a „szoknyájukat”
  skirtnek (annak neve: kilt);
 • kevés kézmozdulatot használnak, viszont figyelni fogják a tárgyaló partner
  testbeszédét – pl. a túl sok kézmozdulat számukra azt jelenti, hogy el akar
  térni a tárgytól és bizalmatlanok lesznek Ön iránt;
 • tartson folyamatos szemkontaktust a tárgyaló partnerével;
 • szívesen beszélgetnek világpolitikai (főleg amerikai) kérdésekről
  – pl. egészségügyi rendszer, oktatásügy, közlekedés-politika,
  – nem arra kíváncsiak, hogy Ön milyen politikai nézeteket vall;
 • szívesen beszélnek történelmükről is, ha interjúra megy, olvasson ennek utána;
 • mindig legyen nagyon pontos


Spanyol interjú

Spanyol kultúrára jellemző:

 • udvariasak, ápoltak, a mértékletességet, szerénységet értékelik,
  nagyon vallásosak;
 • a női üzleti partnerben elsősorban a nőt látják (udvarolnak, bókolnak),
  a nőies öltözetet díjazzák;
 • konfliktus-kerülők, nem szeretnek nemet mondani (helyette: „majd meglátjuk”);
 • kapcsolat-orientáltak: gyakoriak az üzleti étkezések, pohárköszöntők;
 • az üzleti ajándékozás elfogadott,
 • szívességgel egy életre elkötelezzük őket;
 • a magánélet és az üzleti élet nem különül el mereven, gyakori az otthoni
  meghívás, amelyet viszonozni kell.

Bemutatkozás – az interjú bevezetése:

 • a pontosságot elvárják, de ők nem pontosak (kivétel: a bikaviadal)
  – szeretik megvárakoztatni a jelöltet;
 • a légkörteremtés fontos, a megszólítás elsősorban rangon történik;
 • a kapcsolatteremtésben fontos a referencia személy;
 • fejlett az üzleti szolgáltató rendszerük (fax, telefon, Internet), ezért
  személyes levelezés, tárgyalás helyett is gyakran alkalmazzák.

Tárgyalás /  interjú közben:

 • jól kommunikálnak, objektív adatokkal, tényekkel érvelnek, tudatos
  meggyőzésre törekednek;
 • a döntéshozatal viszonylag lassú, a tárgyalásokon ki-be járkálnak.
  „Az idő nem pénz”, nem szabad őket siettetni;
 • nem szeretnek nemet mondani, a konfrontációt kerülni kell;
 • a megállapodás először szóban történik, majd szerződésben rögzítik.
  A szerződéseket betartják.


Szláv interjú

Szláv kultúrákra, tárgyalási stílusra jellemző:

Szlovákok, csehek, lengyelek:

 • szokásaik sokban hasonlítanak a miénkre, a rangok, a személyes
  kapcsolatok fontosak;
 • többnyire nehezen oldódnak, a döntéshozatal lassú;
 • a döntés a felső-vezetés dolga, általában több vezető hozza a döntést;
 • a csehek híresen vendégszeretők, de ritka az otthoni meghívás;
 • az üzleti étkezések – főleg a lengyeleknél – népszerűek, és sokáig
  tartanak (pohárköszöntők);
 • a kézcsók elfogadott.

Oroszok, ukránok: kétféle stílus (hagyományos, amerikai)

 • híresen vendégszeretők, barátkozók, fontos a jó viszony, idősek tisztelete;
 • férfiak között is gyakori a csók;
 • az üzleti ajándékozás általános;
 • az időpont-egyeztetéshez kitartás és türelem kell;
 • elvárják a pontosságot, de ők órákat is késnek;
 • náluk az idő nem pénz, ezért nem szabad őket siettetni;
 • a tárgyalások hosszadalmasak, gyakran étkezések is megszakíthatják;
 • a rangok fontosak, a névjegy (kétnyelvű) kötelező;
 • bürokratikusak (engedélyek, pecsétek), a korlátozott felhatalmazás
  gyakran csupán kifogás;
 • kemény alkudozók, a tárgyaláson ki-be járkálnak (fontosság jelzése),
  gyakran káromkodnak;
 • rafináltak, nem megbízhatók, jogász jelenléte ajánlott;
 • a jegyzőkönyv nem egyenlő a szerződéssel.
   
   
Our office in Tata
2890 Tata, Kalapács utca 2.
00 36 34 480 380
Our Budapest office
1239 Budapest, Grassalkovich út 255.
00 36 1 231 03 67